DF Hydro

DF «Hydro» var en dampdrevet jernbaneferge som ble senket på Tinnsjøen av norske sabotører under andre verdenskrig.

DF «Hydro» ble bestilt fra Akers mekaniske verksted 19. juli 1913 til en pris av NOK 268 000. Den ble sjøsatt 10. desember 1914, men prøveturen 21. desember viste et for høyt kullforbruk, og fergen måtte bygges om. Den 5. juni 1915 var man endelig fornøyd. Byggekostnadene ble til slutt NOK 334 293. «Hydro» gikk den 30 kilometer lange strekningen mellom Mæl og Tinnoset som en del av transportsambandet Rjukanbanen og Tinnosbanen, hvor den fraktet jernbanevogner med hovedsakelig kunstgjødsel, ammoniumnitrat og ammoniakk, i tillegg til passasjerer. Før «Hydro» ble denne frakten gjort av DF «Rjukanfos» som ble sjøsatt i 1909, men som meget snart viste seg å være for liten for formålet.

Senkningen

DF «Hydro» ble senket ble 20. februar 1944, som den siste av tungtvannsaksjonene. Man tror det totalt kan ha vært mellom 29 og 39 tønner med tungtvann som skulle leveres, hvorav fatene merket med nummerne 01 til 10 havnet i Tyskland. Det er usikkert hvor mange av tønnene som var med den aktuelle dagen. Det har tidligere vært hevdet at tungtvannet ble sterkt bevoktet på toget ned til ferjen, mens selve ferjen var dårlig bevoktet, og at man derfor måtte senke DF «Hydro». Sanntidsvitner avviser immidlertid at det var bevoktning av betydning i forbindelse med togtransporten.

Norske sabotører klarte å plassere en tidsinnstilt sprengladning ombord, og ferjen ble senket under overfarten på Tinnsjøen. Av 47 personer i båten omkom 14 nordmenn og fire tyske soldater, mens 25 nordmenn og fire tyske soldater ble reddet/overlevde. Det er satt opp et minnesmerke hvor de overlevende kom seg i land. «Hydro» ligger idag godt bevart på 430 meters dyp i Tinnsjøen, utenfor Rudsgrend. DF «Ammonia» overtok transporten på strekningen over Tinnsjøen etter krigen, fram til MF «Storegut» overtok i 1957.