Om Stiftelsen

Formålet med stiftelsen

Stiftelsen Deuterium har som formål å arbeide for:

  • Økt kunnskap om DF Hydro og tungtvannsaksjonene i Telemark
  • Økt kunnskap om atomkappløpet under andre verdenskrig
  • Økt utforskning under vann

Stiftelsen skal selv igangsette og gjennomføre tiltak og prosjekter.
Stiftelsen skal også støtte andre tiltak som fremmer dette formålet.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse, som skal drive næringsvirksomhet.

Styret

Jonny Skogstad

Jonny er utdannet marinedykker, hjelmdykker og klokkedykker. Jonny Skogstad har utført undervannsarbeider som undervannsentreprenør, inshore og offshore. Han har vært med og kartlagt tyske og allierte krigsvrak langs norskekysten og bistått med å tømme vrak for olje.

Han har vært med på Marinarkeologiske undervannsprosjekter siden 1988. Som prosjekter kan nevnes, Funn av DS Tinn, DS Finn, DF Hydro og Spiontråleren Gaul. Han har også deltatt på ekspedisjoner som, Søk etter Hellig Olav, Søk etter flyet til Roald Amundsen, 3 ekspedisjoner på DF Hydro, Tinnsjøormen, og Brynesteinsprosjektet.

Fredrik X. Søreide

Fredrik Søreide er en ledende autoritet på skipsvrak på dypt vann. Han har ledet undersøkelser av marinarkeologiske lokaliteter i mer enn 10 land. Han er også Professor II ved Institutt for marin teknikk ved NTNU.

Fredrik Søreide initierte de nye undersøkelsene av DF Hydro i 2006 i samarbeid med amerikansk fjernsyn. Dette har bidratt til å gjøre DF Hydro kjent langt utenfor Norges grenser

Thor Olav Sperre

Thor Olav Sperre har grunnlagt Sperre AS som i dag er et ledende selskap innen sin bransje for produksjon og utvikling av undervannsutstyr og ROV systemer. Han har siden år 2000 samarbeidet med flere universiteter på søk og kartlegging av marinearkeologiske objekter i Norge, flere Middelhavsland og Grønland.

Selskapet Sperre AS har produsert utstyr og utført verdens dypeste og mest omfattende kartlegging og marinarkeologiske utgravning under vann på oppdrag for NTNU og Riksantikvaren.

ROV fra Sperre  har blitt benyttet for å søke opp og kartlegge skipsvrak som, Funn av DS Tinn, DS Finn, DF Hydro og Spiontråleren Gaul. Har utført ekspedisjoner som, Søk etter Hellig Olav, 3 ekspedisjoner på DF Hydro, Tinnsjøormen, Leiv Eiriksson sitt skip og Brynesteinsprosjektet.