Stiftelsen Deuterium

16. april 2016 ble stiftelsen Deuterium dannet med det formål å arbeide for:

  • Økt kunnskap om DF Hydro og tungtvannsaksjonene i Telemark
  • Økt kunnskap om atomkappløpet under andre verdenskrig
  • Økt utforskning under vann

Stiftelsen skal selv igangsette og gjennomføre tiltak og prosjekter.

Stiftelsen skal også støtte andre tiltak som fremmer dette formålet.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse, som skal drive næringsvirksomhet.

 

Styret i stiftelsen består av: Jonny Skogstad, Fredrik X. Søreide og Thor Olav Sperre