Stiftelsen Deuterium

§ 2. Formål

Stiftelsen Deuterium har som formål å arbeide for:

  • Økt kunnskap om DF Hydro og tungtvannsaksjonene i Telemark
  • Økt kunnskap om atomkappløpet under andre verdenskrig
  • Økt utforskning under vann

Stiftelsen skal selv igangsette og gjennomføre tiltak og prosjekter.
Stiftelsen skal også støtte andre tiltak som fremmer dette formålet.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse, som skal drive næringsvirksomhet.

Video fra Deuterium:

ROV Ekspedisjon til DF Hydro, 2016

Video fra Samlerhuset:

Hva er tungtvann og hva brukes det til

Video fra Øistein Norum Monsen / Dagbladet

Per Krogdahl (72) var bare 14 måneder gammel da DF «Hydro» ble senket.

Overlevde forliset.

Video fra Thomas André Larsen

DS Tinn 1910 gjenfunnet i 1988. 25 års jubileum for første dykk på DS Tinn og video fra vår dykking ganske nøyaktig 25 år senere.

Pressemeldinger

Stiftelsen Deuterium

16. april 2016 ble stiftelsen Deuterium dannet med det formål…